Dansk Center for Hjernerystelse skal stå i spidsen for ny National Klinisk Retningslinje

Sundhedsstyrelsen har godkendt Dansk Center for Hjernerystelse (DCFH) til at udforme den allerførste Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) om hjernerystelse. Retningslinjen sætter fokus på ikke farmakologisk behandling af længerevarende følger efter hjernerystelse.

Denne Nationale Kliniske Retningslinje om hjernerystelse vil ligge til grund for, hvilke ikke farmakologiske behandlinger hjernerystelsesramte med længerevarende følger skal tilbydes.

– Vi er meget stolte over at være det videns center, som skal stå i spidsen for denne NKR. Gennem dette arbejde vil vi kunne give anbefalingerne til, hvordan mennesker med langvarig hjernerystelse fremover skal behandles. Men vi betragter også godkendelsen fra Sundhedsstyrelsen som en anerkendelse af, at der er et behov for nogle retningslinjer på området, siger Hana Malá Rytter, der er Ph.d., lektor i neuropsykologi og daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse.

25.000 behandles for hjernerystelse hvert år

Hvert år behandles ca. 25.000 patienter med hjernerystelse i Danmark. Diagnosen vurderes at være en af de oftest benyttede i det danske sundhedsvæsen. Disse tal forventes dog at være underestimeret, da mange patienter henvender sig i almen praksis eller slet ikke opsøger lægen i første omgang. Disse patienter indgår derfor ikke i statistikkerne.

5 – 20 % har følger efter seks måneder

Forskning peger på, at 5 – 20 % af de hjernerystelsesramte har vedvarende følger mere end 6 måneder efter, at de har slået hovedet. Disse langvarige symptomer kan føre til stress, angst og depression og påvirke de ramtes tilknytning til arbejdsmarkedet, erhvervelse eller færdiggørelse af uddannelse, socioøkonomisk status og livskvalitet.

I dag findes der ingen standard for, hvordan patienter med hjernerystelse i Danmark skal behandles. Der er derfor et stort behov for at udforme en National Klinisk Retningslinje, der kan sikre en ensartet behandling til patienter med længerevarende følger efter en hjernerystelse, både med henblik på at forebygge ved en tidlig indsats og på at behandle vedvarende symptomer.

Tæt samarbejde med faglige selskaber

Dansk Center for Hjernerystelse vil udarbejde den nye Nationale Kliniske Retningslinje om hjernerystelse i et tæt samarbejde med Dansk Neurologisk Selskab, Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi og Dansk Selskab for Sportsfysiologi, Selskabet Danske Neuropsykologer, Ergoterapeutforeningen, Optikerforeningen og Dansk Selskab for Kiropraktik.

Arbejdet med de Nationale Kliniske Retningslinjer går i gang 1. oktober 2019 og resultatet forventes at være klar til september 2020.